Home> Activiteiten> Bijbelscholen> Parttime Bijbelschool

Hybride Parttime Bijbelschool

Ontvang zowel fysiek als online krachtig Bijbels onderwijs

Aanmelden Hybride Parttime Bijbelschool

Een groot werk in jouw leven

Word toegerust voor jouw roeping & bestemming en volg gratis de levensveranderende parttime Bijbelschool van Frontrunners.

Parttime Bijbelschool

Word toegerust voor jouw roeping & bestemming en volg gratis de levensveranderende parttime Bijbelschool van Frontrunners. Met uitzondering van de schoolvakanties, krijg je wekelijks fysiek en online les van krachtige en inspirerende docenten. Meer dan 50 levensveranderende lessen, onderverdeeld in 9 modules zoals: Leven als nieuwe schepping, leven in de kracht & aanwezigheid van de Heilige Geest, leven uit geloof, genezing & gezondheid, etc.

  Uniek combinatieprogramma

  Fysieke lessen en videolessen wisselen elkaar af in elke module. De fysieke lessen bieden je praktische handvatten en rust je je toe om te groeien in discipelschap. Daarnaast er wordt via het video-onderwijs een stevig Bijbels fundament gelegd. Dit combinatieprogramma van online en fysiek onderwijs zorgt ervoor dat we mensen beter kunnen toerusten en jou helpen om een krachtige frontrunner te worden!

  Na het volgen van de Bijbelschool:

  • Weet je wie je bent in Christus

  • Heb je een vernieuwd denken

  • Kan je Gods stem verstaan

  • Weet je wat jouw taak en roeping is in Gods Koninkrijk

  • Wandel je in autoriteit

  • Heb je krachtig en overwinnend geloof

  • Begrijp je hoe effectief bidden werkt

  • Kan je bidden voor zieken en demonen uitdrijven

  • Begrijp en functioneer je in de gaven van de Geest

  Aanmelden voor leerjaar 2024

  Het bijbelschooljaar van 2023 is al begonnen, maar je kunt je nu opgeven voor het nieuwe leerjaar dat start in januari 2024! Meld je direct aan via het formulier bovenaan de pagina.

  Praktische informatie

  De Frontrunners Bijbelschool is een één tot tweejarige gratis parttime bijbelschool. Het eerste jaar focust zich op een groot werk in jouw leven en het tweede leerjaar op een groot werk door jouw leven. Het eerste jaar bijbelschool begint in de eerste week van januari 2024 en zal duren tot en met december 2024. Het is niet mogelijk om losse modules te volgen.

  Locatie

  Docenten

  Lestijden

  Aanmelding

  Lesgeld

  Huiswerk

  Commitment

  Certificaat

  Leven uit verlossing

  In deze module leer je wat het inhoudt om te leven als Nieuwe Schepping en wat alle zegeningen zijn die daarbij horen.

  De Heilige Geest

  In deze module leer je wie de Heilige Geest is, hoe je Zijn stem kan verstaan, hoe je kan functioneren in de gaven en vrucht van de Geest en hoe je kan leven uit Zijn tegenwoordigheid.

  Geloof & overwinning

  Alles is mogelijk voor de gene die gelooft (Mark.9:23). In deze module leer je hoe jij Gods beloftes kan ontvangen door je geloof te gebruiken en hoe je kan groeien in geloof.

  Gebed & aanbidding

  In deze module leer je om krachtig en effectief te bidden en wat de kracht van aanbidding is.

  Genezing & gezondheid

  In deze module leer je Gods wil voor genezing, waar ziekte vandaan komt, hoe je geloof bouwt voor je genezing en hoe je voor de zieken kunt bidden

  Voorziening & voorspoed

  Leer om God als bron in je leven te hebben zodat je altijd leeft vanuit Zijn voorziening en voorspoed. In deze module behandelen we Gods principes om te leven onder Zijn zegen.

  Roeping & bediening

  In deze module leer je wat jouw roeping is en welke bediening God jou heeft gegeven. Na deze module weet jij wat jouw plek is in Gods Koninkrijk.

  Het Oude & Nieuwe Testament

  In deze module leer je de achtergrond en de inhoud van de Bijbelboeken, zodat wanneer jij jouw Bijbel leest, je echt de unieke waarde van ieder boek begrijpt en het maximale eruit haalt.

  Modules Jaar 1

  In jaar één focussen we op 'Een groot werk in jou'

  Geloofsopvoeding

  In deze module leer je Gods principes voor het opvoeden van je kinderen.

  Huwelijk & Familie

  In deze module leer je hoe een gezond huwelijk en gezin bouwt.

  Demonie & bevrijding

  In deze module leer je hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, wat demonen zijn, hoe ze binnenkomen en natuurlijk hoe je mensen bevrijd van demonen.

  Pastoraat

  In deze module leer je hoe jij mensen verder helpt die tegen obstakels aanlopen in hun leven.

  Leiderschap

  Iedereen geeft in meer of mindere mate leiding. In deze module leer je hoe jij een krachtige leider kan zijn en wat de 12 grootste valkuilen zijn voor (christelijke) leiders.

  Krachtige kerk

  In deze module leer je wat het doel is van de kerk en hoe de kerk zich kan ontplooien tot het meest krachtige orgaan op aarde.

  Modules jaar 2

  In jaar twee focussen we op 'Een groot werk door jou heen'

  Volg de Bijbelschool op afstand op je eigen tijd!

  Kan je niet wachten tot januari?

  Zit de Bijbelschool al vol?

  Is de Bijbelschool te ver weg?

  Komen de lestijden niet goed uit?

  Volg dan de online bijbelschool via www.bijbelschool.tv en bekijk het hele onderwijstraject op afstand

  • Volg de driejarige parttime Bijbelschool via video-onderwijs en hand-outs

  • Volg het onderwijs in je eigen tijd en tempo

  • Inclusief de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docenten